Hoe berekenen en verzekeren wij?

Autoverzekeringen in België zijn meestal gebaseerd op de staat en het gebruik van je auto. Maar even goed op de rijervaring en het verzekeringsverleden van alle gebruikelijke bestuurders van die auto. Op basis van die gegevens wordt bepaald of je auto (nog) in BA en/of Omnium verzekerd kan worden.

Net als de meeste andere verzekeringsmaatschappijen in België toetst ook Corona Direct je verzekeringsaanvraag vooraf aan een aantal criteria (de zogenaamde ‘segmentatie- en acceptatiecriteria’). Zo kunnen we het risico op schade beter inschatten en gebeurt het af en toe dat we je auto helaas niet (meer) kunnen verzekeren. Ook voor aanvullende opties zoals de Bestuurders- en Rechtsbijstandsverzekeringen gelden die criteria.

Er zijn ook criteria die je premie beïnvloeden (de ‘tarificatiecriteria’): die gegevens bepalen mee je verzekeringspremie.

Voor onze autoverzekering per kilometer is de premie samengesteld uit een vast en een variabel deel.

Voor je auto

Voor de segmentatie en acceptatie baseren we ons op de ouderdom, de catalogusprijs en de aard van je auto (personenauto of lichte vrachtwagen). Uiteraard moet je auto ook aan alle wettelijke regels voldoen om op de openbare weg te mogen rijden.

Voor de juiste tarificatie van je auto baseren we ons vooral op de technische specificaties (merk, model en type, personenauto of lichte vrachtwagen, vermogen, catalogusprijs, ouderdom) en op het gebruik ervan (garage, aantal km per jaar, aanhangwagen, privé- of beroepsgebruik).

Corona Direct Verzekeringen verzekert alleen personenwagens (en kleine lichte vrachtwagens) met een autoverzekering per kilometer.

Voor de bestuurder

Als bestuurder heb je een eigen profiel, gebaseerd op je rijervaring en –gedrag. Ook je woonplaats en je beroep spelen een rol: uit onze schadecijfers en onderzoeken blijkt dat die elementen een groter risico op schade vormen.

Andere criteria die je verzekeringspremie beïnvloeden zijn je leeftijd en eventuele eerdere schade(s) en autoverzekering(en). De gegevens over je vorige verzekering(en) staan op een schadeattest dat je van je vorige verzekeraar(s) krijgt.

Heb je geen schadeattest over de voorbije 5 jaar of had je meerdere ongevallen op korte tijd? Dan zou het kunnen dat je premie verhoogd wordt of dat je geen autoverzekering (meer) krijgt, zelfs tijdens de looptijd van je contract.

Corona Direct Verzekeringen verzekert alleen chauffeurs met een definitief rijbewijs B die aan alle wettelijke voorwaarden voldoen om in België met een auto te mogen rijden. Als je de voorbije 5 jaar veroordeeld bent voor een zware inbreuk op het verkeersreglement (dronkenschap, vluchtmisdrijf, roekeloos rijgedrag, ...), kan het zijn dat je bij Corona Direct Verzekeringen geen autoverzekering krijgt.

Voor de omvang van de waarborg

Er zijn nog meer (combinaties van) factoren die je premie en de schadevergoeding die Corona Direct Verzekeringen betaalt, bepalen. Die factoren slaan zowel op de bestuurder (leeftijd, gezondheid, aantal schadegevallen) als op de auto (type, ouderdom, waarde, gebruik).

Ook het bedrag van de vrijstelling (‘franchise’) en de afschrijvingsmethode kunnen verschillen en ze bepalen dus mee je premie en de schadevergoeding.

Over onze contracten

  • Corona Direct Verzekeringen verkoopt geen verzekeringen aan personen die langer dan 3 maanden onafgebroken in het buitenland verblijven.
  • Elk verzekeringscontract heeft een minimumduur van 1 jaar. Dit wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag door jou wordt opgezegd.
  • Verander je tijdens de looptijd van je contract van auto? Dan zou het kunnen dat je premie aangepast wordt.

De publicatie van de bovenstaande informatie is conform art. 45 van de wet van 4 april 2014 over verzekeringen.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder