Privacy

Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Corona NV als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van je offerte-aanvraag, het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. Externe verwerkers (zoals experten, herstellers, herverzekeringsondernemingen, …) kunnen je gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van de hen toegekende taken. Hierbij kunnen zij enkel beschikken over de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en ze desgevallend te laten corrigeren. Je kan ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar een derde partij of rechtstreeks naar jezelf. Daarenboven kan je vragen de verwerking te beperken. Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vind je terug in dit privacy charter.

 

Corona nv, De Kleetlaan 7A, 1831 Diegem, is als verzekeringsmaatschappij erkend onder het nummer 0435.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder