Wettelijke bepalingen

De gegevens en tariefvoorbeelden op deze website geven een algemeen beeld van de voorgestelde producten. Ze worden ten informatieve titel gegeven en gelden niet als aanbieding voor de verkoop van verzekeringsproducten.

Alleen de wettelijke bepalingen over elk product en de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend. Vraag dus altijd een persoonlijke premie-aanvraag.

Per verzekeringsproduct, vind je op de respectievelijke productpagina ook steeds een link naar de specifieke ‘segmentatie-, acceptatie- en tarificatie-criteria (‘Goed om weten’).  Voor het product ‘individuele overlijdensverzekering’ vind je die informatie hier.

Corona NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle Corona NV verzekeringsproducten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Heb je nog vragen? Bel ons op 02 244 23 23. Of stuur ons een bericht.

Problemen oplossen

Heb je opmerkingen over je verzekeringsovereenkomst, de dienstverlening, de afhandeling van een schadegeval, ...? Waarover het ook gaat, je kan elke klacht voorleggen aan:

Corona Direct Verzekeringen
Dienst Contracten
De Kleetlaan 7A
1831 Diegem
Fax: 02 406 95 15
E-mail

Openbaar vervoer.pdf 

Komen jij en je dossierbeheerder bij Corona Direct Verzekeringen niet tot een vergelijk, dan kun je je wenden tot:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

Geschillen over je contract kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

Vragen of hulp nodig? We helpen je graag verder